Vegvesenet og Skanska er i forhandlinger om Hålogalandsveien

foto