Rundkjøringen i Harstadbotn heves med 1,5 meter

foto