Henry blir snart pensjonist, og erstattes av tre personer