I den sammenheng må bilister påregne litt ventetid, anslagsvis 15 minutter pluss/minus ved sprengninger. Det vil bli tatt hensyn til trafikk som skal til fergen, og det planlegges ingen lengre perioder med stengning av veien i august måned, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Videre skriver kommunen at det vil bli avholdt informasjonsmøter i løpet av september. Her vil fylkeskommunen, entreprenør og kommunen være representert. Dato for møtene er ennå ikke fastsatt. Møtene planlegges i Hamnvik og på Sørrollnes.

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som er eier av FV-848 og står som byggherre. Målselv Maskin har fått kontrakten for utbedringen av strekningene mellom Sør Forså og Hamran og tilsvarende mellom Sørrollnes fergeleie og Skredan.

Anleggsarbeid vil foregå fra august 2022 og skal være ferdigstilt september 2023. Dette er de to siste parsellene som er ferdigregulert på FV-848 på Rolla i Ibestad kommune, påpeker kommunen.