Avtale signert: Nå er de enige om nytt boligprosjekt