Samler inn datamaskiner og mobiler til flyktninger

foto