Lagmannsretten opprettholdt overgrepsdom mot ex-lærer

foto