Lagmannsretten opprettholdt overgrepsdom mot ex-lærer

foto
DOM: Hålogaland lagmannsrett festet ikke lit til ex-lærerens forklaringer. Han ble kjent skyldig på alle punkt. Foto: Arkiv - Rune Stoltz Bertinussen