Heggen-elever forbereder seg til kjærlighetsforestiling

foto