Avhengig av at rullestolbrukere bestiller taxi god tid i forveien: – For å bedre tilbudet må politikerne åpne pengeboka