Mens antallet saker gikk ned i både Lyngen og Skjervøy lensmannsdistrikter, var det en økning i Nordreisa og Kvænangen. Fyhn mener dette ikke har noe med at det er mer kriminalitet i de to kommunen enn tidligere.

– Dette kan ha mye å gjøre med at vi har fått en økning i bemanningen ved kontoret på Storslett. Og dette handler heller ikke om grov kriminalitet, men i stor grad om mindre saker. Det er ti flere simple tyverier og ti grove tyverier mer i år enn i fjor. En økning på tjue slike saker er beskjedent. Svært beskjedent.

Truls Fyhn avviser at det er lovløse tilstander i regionen.

(Framtid i Nord)

Foto: Framtid i Nord