Status for barneskolene i Harstad – rektorene skal bruke torsdagen til å finne løsninger

foto