Labre leveranser til nytt mottak: – Forventer at fisket tar seg opp

foto