Klagde på det de mente var ulovlig skolenenedleggelse – nå har de fått svar

foto