Lyser ut driftskontrakt for 200 kilometer vei i Tjeldsund