Sjåføren hadde høy promille, nå har tingretten dømt vedkommende til en streng straff

foto