Disse er på Nordland Senterpartis nominasjonsliste

foto