Disse fikk, og disse fikk ikke penger fra næringsfondet