Han vil ha flere naboer. – Et tidsskille for næringsutviklingen i kommunen

foto