I dag vil denne kroa ved E6 brenne ned – og på tomta har vegvesenet store planer