De ansatte på Andøya flystasjon krever avklaring om hvem som skal drifte flyplassen i framtiden