Her er det satt av 5,3 millioner kroner til oppussing

foto