Fylket har vedtatt en handlingsplan for ung inkludering

foto