Første driftsuke mottok de 56 tonn fisk: – Alle er happy