Det er gjennom sentrumsplanen bestemt at busser og taxier skal flyttes fra dagens plassering for å gi rom for videre byutvikling på dagens busstorg.

Bybussene er allerede flyttet til Sjøgata.

– Rammene for plasseringen av kollektivknutepunktet er lagt gjennom vedtatte reguleringsplaner, og det er avklart hvor distriktsbussene og taxi skal stå. Den nye plasseringen vil være tettere på venterommet i havneterminalen, og nærmere hurtigbåtene, står det i en invitasjon fra Harstad kommune.

– De store linjene er lagt

Kommunen inviterer til et åpent informasjonsmøte i kantina på rådhuset 20. november, der de vil gi status på prosjektet.

– Der vil vi også gå gjennom løsningen som er valgt og vise nye skisser. Det er også mulig å komme med innspill på enkelte detaljer i møtet, men de store linjene er lagt, skriver kommunen.

«Ikke kaos, men krise»

Kommunen har delt invitasjonen på Facebook. Der er ikke alle fornøyde med planene.

– Det ville vært interessant å høre hva slags byutvikling som er tenkt på dagens bytorg. Fire filer vei mellom by og hav er i hvert fall ikke kjempespennende «utvikling», skriver en.

– Det er ikke for sent å snu... Når hurtigbåten kommer til kai hver kveld klokka 19.15 er det kaos sånn som det er i dag. Dette blir ikke kaos, men krise. Når byens befolkning har vært en tur på byen må de stå mitt i nordavinden i drosjekø for å få bil. Buss og drosje blir lenger fra torv og man må krysse vei for å komme dit. Strandsone sløses bort til kollektivknutepunkt i «Vågsfjordens perle», skriver en annen.