Her blir seks ferger gratis. I sørfylket må passasjerer betale mer

foto