Reåpner i nytt og større lokale – har brukt 1,7 mill. på oppussing

foto