– Langt rimeligere å frakte på kjøl til Rødskjær, enn til Narvik