Vegvesenet utlyste i dag anbudskonkurranse for selve tunnelen som bygges gjennom Harstadåsen. Det er nå klart at man må stenge Storgata, vegen fra Seljestadveien ned til Stamina Hot, for å kunne bygge tunnelen. Dette er blitt klarlagt i anleggsarbeidene som nå pågår i dette området.

Det må nå bygges en lengre betongportal som strekker seg under Storgata frem mot krysset til Seljestadveien. Dette regnet vi med kunne skje, men håpet av vi slapp. Adkomst til denne delen av Storgata blir anlagt med en midlertidig veg fra Rema-området, sier Frantzen.

Før arbeidet med selve tunnellen starter, blir det folkemøte der alle som vil kan møte opp for å få mer informasjon og også kan lufte sine bekymringer. Dette skjer etter at kontrakt med entreprenør er inngått men i god tid før anleggsstart, sier han.

Man skal sprenge seg inn rundt 30 meter inn før arbeidene med betongportalen under Storgata skal starte. Anleggsarbeidene vil starte i mars/april, hvis alt går som planlagt.

Målet er å åpne Storgata igjen før vinteren starter neste år.

- Det blir et lengre opphold i tunneldrivingen mens betongportalen bygges. Vanligvis bygges portaler etter at tunneldrivingen er ferdig, men nå må byggingen av portalen på Seljestad-siden av tunnelen skje tidlig i byggefasen.

Det vil ikke bli behov for anleggsarbeider i Seljestadveien.