Første utgave av 68°47N fikk en formidabel mottakelse. Da vi laget magasinet, snakket vi med folk som var glade i jobben sin, Harstad og folkene her. Det la de ikke skjul på.

Tilbakemeldingene vi fikk fra leserne var overstrømmende. Den tesen vi hadde om et positivt stemningsskifte i byen ble understreket i tilbakemeldingene vi fikk gjennom sosiale medier og direkte til oss i Harstad Tidende.

Du kan lese om bakgunnen for utgivelsene og første utgave av 68°47N her. (les her på iPad/iPhone)

Du kan lese andre utgave av 68°47N  digitalt her.

Her er en av tilbakemeldingene vi fikk:

Ved å fortelle hva vi har og hva vi er gode på vil vi kunne utvikle oss som en attraktiv region og by. Litt som «go`fot teorien til Nils Arne Eggen.» Utvikle og dyrk det vi er gode på, for gjennom dette også kunne utvikle andre områder. I sum blir dette god fremtidsrettet samhandling.

 HT, som en mediebastion i vårt område, er i den beste posisjon til å kommunisere til omgivelsene. Magasinet 68°47N begeistret meg, det ga meg enda mer lysten på å flytte hjem – for å bidra så godt som jeg kan.

Med 68°47N vil vi skape nye fortellinger om Harstad. Ikke eventyr. Vi forteller det som faktisk skjer. Da handler det mest hvordan vi forstår det – og snakker om det.

Det er klart at det skjer negative ting også. I en by vil alltid noen oppleve tilbakegang sett ut fra sine interesser. Det vil også være en del av historien. Det skal også ha oppmerksomhet og gjøres noe med. Kanskje man til og med blir sterkere av det. Men det blir destruktivt når det overskygger troen på positive krefter, og man snakker ned sine omgivelser og mulighetene.

Vi mener framgangen trenger å bli trodd på og heiet på. Den gamle ideen om at du ikke skal tro på noe før du faktisk ser det, bør forkastes i denne sammenhengen. Det du ikke tror skal skje, vil du heller ikke legge merke til.

Så ta deg tid til å lese denne utgaven av 68°47N.  Her kan du lese om forventningene til Harstad og om folk som bor her. Om overraskelsen og gleden av å bo i ”verdens miste storby”, med nærhet til kultur, natur og opplevelser.

Vi ble imponert over hvem og hva som er her, og hva som skjer på våre breddegrader.

Du ser det ikke før du tror det.

Send oss gjerne tilbakemelding etter å ha lest magasinet til 6847@ht.no , på Twitter merket #6847N eller på www.facebook.com/6847N.

Du kan andre utgave av 68°47N  digitalt her.

foto