Det viser ferske tall fra analyseselskapet Lindorff Decision. I tredje kvartal i år har de 4615 aktive aksjeselskapene i Troms fått til sammen 300 betalingsanmerkninger mot seg, en nedgang på 138 anmerkninger fra i fjor.

Utviklingen er omtrent lik i de to andre nordfylkene.

– Vi har kjørt denne analysen på norske aksjeselskap i 14 kvartaler på rad, og aldri har bedriftene i Norge vært flinkere til å gjøre opp for seg enn i tredje kvartal i år. Dette er en svært positiv utvikling for norsk næringsliv generelt og aksjeselskapene i Troms spesielt, forteller Tore Andresen, administrerende direktør for Lindorff Decision.

Flere røde bedrifter

Norske aksjeselskap pådro seg totalt 17 246 betalingsanmerkninger i løpet av tredje kvartal 2005. Over samme periode i fjor fikk selskapene over 37 000

anmerkninger. Samtidig har bedrifter i Lindorffs såkalte røde sone, altså bedrifter som overhode ikke er kredittverdige, økt fra 13 700 til 15 100, et tilsynelatende paradoks.

– Norske bedrifter blir stadig flinkere til å kredittsjekke kundene sine, og unngår dermed å gi kreditt til selskaper som har sluttet å gjøre opp for seg. I dag finnes det over 15 000 norske aksjeselskap som man overhode ikke bør selge på kreditt til. De pengene ser man sannsynligvis aldri igjen.

Derfor er det livsviktig med en løpende overvåking av kundemassen, påpeker Andresen. I Troms er det nå 569 aksjeselskaper som befinner seg i rød sone, 54 flere enn på samme tid i 2004.

Færre, større regninger

Og mens antall betalingsanmerkninger går ned, stiger verdien på hver av de uoppgjorte kravene. I tredje kvartal i år lå hver anmerkning i snitt på nesten 21 000 kroner på landsbasis, en økning på godt over 3500 kroner per anmerkning.

– Dette er en utvikling vi har sett gjennom hele 2005. Beløpene som ikke gjøres opp blir stadig større. Det er desto viktigere at norske bedrifter fakturerer raskere, og at misligholdte regninger raskere sendes til inkasso.

Det er først da dårligere betalere kan avsløres, slik at de ikke kan fortsette å bygge opp kreditt hos forskjellige leverandører, sier Andresen.

Han har sett mange tilfeller der et aksjeselskap pådrar seg stor gjeld over lang tid, og trekker med seg mange leverandører når konkursen kommer.

Verst i reiseliv

Andresen advarer spesielt bedrifter med mange kunder innen reiselivsbransjen. Her er hver femte aksjeselskap i rød sone, mens selskaper innen finansielle tjenester, eiendomsdrift og helse- og sosiale tjenester har færrest bedrifter i rød sone. Totalt ligger nesten hvert tiende aksjeselskap i Norge i den minst kredittverdige sonen.

(Pressekontoret)

Foto: Pressekontoret