Hun hadde sin «ilddåp» i formannskapsmøtet i Bogen onsdag, der arbeidet med å stake ut strategien for kommunen nå starter. Dette i forbindelse med den store, planlagte utbyggingen av Evenes flystasjon.

– Det skal etableres en stor arbeidsplass her med Evenes flystasjon og det er en gavepakke! Mange distriktskommuner sliter, men vi er i andre enden av skalaen. Jeg kommer fra en kommune som ikke er der. Jeg mener ikke at Evenes behøver å gjøre seg helt avhengige av Forsvaret, men vi har ikke tid til å vente. Nå må vi hive oss rundt, sa den nye vekstkoordinatoren som kommer fra Andøya.

Hun anslo rundt 600 ansatte ved flystasjonen og 400 soldater.

Av presentasjonen hennes kom det fram at det likevel at er en del faktorer som gjør at de må vente. Det jobbes med to statlige reguleringsplaner som berører deres planlegging i høyeste grad. Forsvarsbygg jobber for tida med en plan for utbyggingen av Evenes flystasjon, mens Statens vegvesen jobber med en plan i forbindelse med utbyggingen av E10.

I reguleringsplanen som er ventet framlagt av Forsvarsbygg før påske, forventer Stellander at man også vil si noe om faktorer som befolkning, sysselsetting og stedsutvikling. Derfor avventes dette spent.

– Når reguleringsplanen foreligger vet vi mer om hvordan de planlegger for samfunnet rundt. Denne planen kommer til å fordre noe mer av oss, da dette er ganske kompliserte ting som tas opp, så vi må være til stede og vite hvilke tiltak vi skal sette i gang, sa Stellander.

Hun hadde hentet inn erfaringer fra andre kommuner som har stått foran lignende etableringer. Hun visste til prosessen rundt utbyggingen av Ørland flystasjon. De hadde brukt byrået Rambøll til å dokumentere behovet kommunen hadde rundt etableringen.

Ordfører Svein Erik Kristiansen (H) i Evenes utelukker ikke at Evenes også må knytte til seg et eksternt byrå som kan bidra i prosessen.

– Vi vet vi må gjøre noe men vi vet ikke hva. Å forstå hva som skjer rundt oss er en krevende jobb, og det vil bli behov for ekstern bistand etter hvert, sa han.

Stellander viste til at man på Ørland etter hvert oppdaget at kommunen ikke hadde nok personell både når det gjaldt planlegging, økonomiforvaltning og informasjonsforvaltning. Å informere folk og næringsliv om prosessene i riktig tid, blir viktig.

– Vi må også se på hvordan vi får tak i penger for å få dette til, sa Stellander.

– Vi må sørge for å ha innbyggerne med i prosessen, slik at de får et eieforhold til dette og det blir mindre støy, sa hun videre.

Birgitte Rørvik Bruun (Sp) i formannskapet pekte på at det er et informasjonsbehov allerede for innbyggerne som bor nærmest flyplassen. Det skal allerede være satt ut merker for hvor utbyggingen skal foregå, og det har vært en vannavstenging på grunn av prosesser rundt utbyggingen.

– Jeg vil ta opp allerede i dag med Forsvarsbygg at de som bor nærmest allerede trenger mer informasjon, svarte Svein Erik Kristiansen.

Vekstkoordinator Beate Stellander orienterte formannskapet, som er styringsgruppe, om hvordan hun jobber med prosjektet "Evenes i vekst".