Anmeldelse, avskilting og 16 kjøreforbud etter kontroll