foto
Foto: Frank R Roksøy

I sin podkast «Tett på» skal sjefredaktør Kjell Rune Henriksen i Harstad Tidende og Ole-Jonny Korsgaard, direktør i Harstadregionens Næringsforening, søke å finne svar på viktige og kuriøse saker i livet til politikerne på Tromsbenken.

– Vi velger dem inn, og så går det fire år uten at vi verken ser eller hører noe til dem. Dette er et karikert bilde som dessverre har fått rotfeste, og det er én av årsakene til at vi ønsker å følge våre folkevalgte tettere enn noen gang. Vi lager denne podkasten for å påse at politikerne gjør den jobben de har lovt å gjøre på vegne av Troms og Nord-Norge. Her vil vi gi ris, men også ros når det er grunn til det, sier Henriksen og Korsgaard.