90 prosent av elevene har fått hjemmetest – ingen klasser er satt i karantene

foto