Hun har startet den lange kampen: – Utvinning av mineraler bør ledes fra Harstad