Skal utføre sprenging – stenger hovedveien i en kort periode