Norske boliger er dårlig beskyttet mot lyn: Eksperten kommer med flere anbefalinger