Mistenker at fremmed(e) har hatt tilhold i Røde Kors-hytte over lengre periode