Sissel varslet kommunen to dager før elgpåkjørselen: – Kan ikke avlive med mindre elgen er aggressiv