Her jobber de med å finne ut hvor feilen er som gjør at 650 husstander er uten internett