– Rødskjær bør satse på mottak av avfall fra hele landsdelen

foto