Dette synet møtte Isak da han kom på jobb – søker etter vitner