BPA-liste under behandling: – Vi jobber med skjønns-forståelsen