Var naken i sentrum – tatt hånd om av helsevesenet