Kommunestyrerepresentant for Høyre i Harstad, Hege Signete Fredheim-Kildal, søker om permisjon fra sitt politiske verv.

Rådmannen anbefaler at Harstad kommunestyre innvilger permisjonen.

Fredheim-Kildal er medlem av kommunestyret og utvalg for helse og omsorg, samt varamedlem i formannskapet. Permisjonen vil gjelde frem til 31. juli 2017.

Kildal har i e-post av 12. april 2016 søkt permisjon fra vervene.

- Hun begrunner permisjonsøknaden med endret arbeidssituasjon i en periode fremover, som krever høy reiseaktivitet, står det i papirene.

Fra før i denne perioden har partikollega Helge Eriksen søkt om, og fått innvilget permisjon, ut kommunestyreperioden.