I kommunestyremøtet torsdag foreslo Fremskrittspariets Kristian Eilertsen å frata barn som er bosatt på asylmottak muligheten til å gå i barnehage. Begrunnelsen var hensynet til barnas beste. Fremskrittspartiet påstår at dersom barna knytter seg til barn og voksne i barnehagen vil det være så opprivende dersom barnet må tas ut av barnehagen for å sendes ut av landet, at det er bedre å ikke la barna være i barnehagen overhodet.

Det reagerer Sigrid Ina Simonsen (Ap) sterkt på.

- Uforståelig

Simonsen, som er leder av Harstad Arbeiderparti og kommunestyrerepresentant, mener forslaget er under enhver anstendighet.

- Å bruke «hensynet til barnas beste» som et argument for å gjøre livet til mennesker, og små barn, som bor på asylmottak i årevis, vanskeligere enn det allerede er, er rett og slett smakløst. Jeg kan ikke forstå at Kristian Eilertsen kan få seg til å legge frem et slikt forslag, langt mindre at hele Fremskrittspartiets gruppe stiller seg bak, sier Simonsen, og fortsetter:

- På toppen av det hele stiller en sjokkert Eivind Stene opp i lokalavisa, dagen etter kommunestyremøtet, og klager på det han mener er et forsøk på å stemple partiet som rasister.

- Sjokkerende

Simonsen forteller at hun registrerer at Fremskrittspartiet ikke skyr noen midler når det gjelder å stramme inn på innvandring og integrering.

- At partiet er villig til å nekte små barn den eneste muligheten de har til å delta i det norske samfunnet, er likevel sjokkerende. Disse barna tar ikke barnehageplassen fra noen andre, mange av dem har hatt svært traumatiske opplevelser, trass sine få leveår, og ingen av dem er kommet hit frivillig. Hvis det er én ting vi som samfunn har som vår viktigste oppgave, så er det å ta vare på barna. Uansett hvor de kommer fra.