Sommervikarer i full sving med å stelle kirkegårdene: – Det er en fin sommerjobb

foto