Harstad ønsker å bli en mer demensvennlig by

foto