Foreslår å konvertere vindkraft om til hydrogen og frakte det til Svalbard