Forsvaret tar i bruk helikopter i lav høyde, hurtiggående båter, markeringsmidler som løsammunisjon og andre pyrotekniske midler. Det opplyser Forsvaret til Harstad Tidende.

Uniformert og bevæpnet personell kan bli observert langs veiakser, i terrenget og på sjøen, men øvelsen skal i hovedsak skje utenfor tettbebygde områder.

Øvelsen vil foregå i området Harstad-Tjeldsundet-Lødingen (Nes)-Kongsvika-Kongsvikdalen-Storjorda-Sørli.

– Vi har forståelse for at helikopter susende over hyttetaket kan oppleves som sjenerende til helgefrokosten, men vi håper på forståelse fra publikum for nødvendigheten av å kunne øve realistisk – selv når det er helg.